Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

Gepubliceerd op 20-10-2020

MONUMENTENWACHT NOORD-BRABANT

betekenis & definitie

Stichting tot behoud van de monumenten in de provincie Noord-Brabant. Opgericht in 1975.

De stichting beoogt door het nemen van preventieve maatregelen het verval van de monumenten in Noord-Brabant te voorkomen. In Noord-Brabant (1986) staan ongeveer 650 grote monumentale gebouwen onder het beheer van de monumentenwacht, voornamelijk kerken, kastelen, torens, molens, kloosters e.d. Gemiddeld eenmaal per jaar worden al deze monumenten door de monumentenwacht grondig geïnspecteerd. Kleine gebreken worden onmiddellijk verholpen. Van iedere inspectie wordt een uitgebreid rapport opgesteld, dat de eigenaar van een monument inzicht geeft in de bouwkundige toestand van het gebouw en dat gebruikt kan worden voor het aanvragen van onderhouds- en restauratiesubsidies.In de andere Nederlandse provincies is eveneens een monumentenwacht werkzaam. De Monumentenwacht Noord-Brabant opereert met financiële steun van de provincie Noord-Brabant.