Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

Gepubliceerd op 20-10-2020

MADE EN DRIMMELEN

betekenis & definitie

gemeente in Noord-Brabant. ten westen van Geertruidenberg. ter weerszijden van de Amer gelegen, bestaande uit de dorpen Made, Drimmelen en een deel van Stuivezand en enkele buurtschappen, w.o. Oud-Drimmelen.

Made en Drimmelen telt 1 1.700 inwoners (1986) en heeft een oppervlakte van 6034 ha, waarvan 3100 ha water. Ze maakt deel uit van het Stadsgewest Breda en grenst aan de gemeenten Werkendam, Dussen. Geertruidenberg. Oosterhout, Terheijden, en Hooge en Lage Zwaluwe.

Wapen: Gedeeld: I in lazuur, een oud Romeinse lictorenbundel, boven en onder kruislings en in het midden horizontaal door een lint samen gehouden, door welke bundel gestoken een staf met dwarsvoetje. waarop een Frygtsche muts is geplaatst: alles vergezeld van twee eiketakken. achter de stafvoet door een lint samen gebonden en alles van goud: II in sabel drie St. Andrieskruisen van zilver. Het wapen is gedeeltelijk van 1795. bevestigd in 1817: gewijzigd in 1947 door een toevoeging van het oude wapen van Drimmelen en Standhazen. Geschiedenis: De geschiedenis van Made en Drimmelen is betrekkelijk kort daar de gemeente eerst in 1811 is ontstaan uit de samenvoeging van de beide dorpen (zie: Drimmelen. Made). Vanaf 1795 had Made zich als eigen gemeente kunnen ontwikkelen, al ging dat onder hevig protest van Geertruidenberg. dat zich fel tegen de afscheiding verzette.

Voor de Tweede Wereldoorlog had Made te kampen met een vertrekoverschot door trek naar de industriecentra. Na de oorlog kwam daarin verandering, mede door de vestiging van een conservenfabriek, een confectiekledingbedrijf. een schoenstikkerij. een scheepswerf en een meubelfabriek.

Door de ligging aan de Brabantse Biesbosch kwam er een belangrijke toeristische ontwikkeling, met name door een grote jachthaven in Drimmelen. met horeca-accommodaties. Het Drimmelense watersportcentrum werd van wezenlijke betekenis voor deze gemeente.

Tot de gemeente behoren de staatsnatuurreservaten De Worp (11 ha) en een deel van de Biesbosch (904 ha).

Overheidsinstellingen e.d.: gemeentehuis: Park 1. Made; rijkspolitiebureau: Lignestraat 7. Made; waterpolitiepost: Bicsboschweg 8a. Dnmmelen; postkantoor: Marktstraat 31. Made: waterschappen: De Ham. Zuideindsestraat 1.

Hoogheemraad Alm en Biesbosch. Middelvaan 1. Woudrichcm. Hoogheemraadschap West-Brabant. Bouvignelaan 5, Breda.

Nutsbedrijven: gas: Intergas. Oosterhout; water: Waterlcidingmij Noordwest Brabant; elektriciteit: PNEM.

Onderwijs: 3 basisscholen in Made, 1 basisschool in Drimmelen. r.k. scholengemeenschap De Ligne (MAVO LHNO) te Made.

Sportaccommodaties: sporthal De Amerhal. zeilschool. jachthaven Drimmelen. zwembad en sportpark.