Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

Gepubliceerd op 20-10-2020

MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

betekenis & definitie

gemeenschappelijk instituut voor sociale dienstverlening in Noord-Brabant, gevestigd te Tilburg; doel: het bevorderen van de ontwikkeling van een aantal vormen van maatschappelijke dienstverlening, het verlenen van steun aan het beleidsoverleg binnen categorieën van instellingen op dit terrein.

het helpen van instellingen bij het oplossen van hun organisatieproblemen en bevorderen van de samenhang tussen de diverse werkvormen van maatschappelijke dienstverlening. Het GIMD richt zich hierbij speciaal op instellingen voor algemeen maatschappelijk werk, voor gezinsverzorging. gecoördineerd bejaardenwerk en verslaafdenzorg, opvangcentra, mediterrane buitenlanders. woonwagenbewoners, lichamelijk en visueel gehandicapten, maatschappelijk werkenden in bejaardenoorden, verpleegtehuizen en ziekenhuizen. vrijwilligerswerk, eerste lijnssamenwerking. Bron: Prov. Almanak 1986.