Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

Gepubliceerd op 20-10-2020

KAMERS VAN KOOPHANDEL

betekenis & definitie

en Fabrieken, in Noord-Brabant: voor Westelijk Noord-Brabant te Breda; voor Oostelijk Noord-Brabant te Eindhoven; voor ’s-Hertogenbosch en omgeving te ’s-Hertogenbosch met onderafdeling in Boxmeer; voor Midden-Brabant en omstreken te Tilburg met afdeling in Waalwijk.

De Kamers zijn belast met de uitvoering van een aantal wettelijke taken, met als activiteiten: voorlichting en dienstverlening, handelsvoorlichting en -bevordering, exportbevordering; hebben een adviserende functie naar diverse overheidsinstanties o.m. bedrijfsvestiging, ruimtelijke ordening en milieuzaken betreffende.