Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

Gepubliceerd op 20-10-2020

KAB BISDOM DEN BOSCH

betekenis & definitie

in 1903 opgericht als de Centrale Bond van R.K. Werkliedenverenigingen in het diocees 's-Hertogenbosch, enkele jaren later veranderd in Bossche Diocesane Werkliedenbond.

Aan de oprichting ging die van negen plaatselijke arbeidersorganisaties vooraf; de eerste in Den Bosch in 1892. In 1906 kwam het tot een landelijke federatie van diocesane bonden. In 1945 werd deze omgezet in de Katholieke Arbeiders Beweging met eveneens diocesane bonden. De KAB, omgezet in NKV, Nederlands Katholiek Vakverbond, zou tenslotte opgaan in de FNV. Federatie Nederlandse Vakbeweging, sinds 1 jan. 1976 de overkoepelende organisatie van het NVV en het NKV.Bron: Versluys, Door eigen kracht.