Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

Gepubliceerd op 20-10-2020

JEUGD- EN JONGERENWERK

betekenis & definitie

het jeugd- en jongerenwerk richt zich op het bieden van mogelijkheden tot ontmoeting en ontspanning, tot ontwikkelingen vorming. Het krijgt op lokaal niveau gestalte.

De provinciale taak hierin bestaat uit begeleiding van en dienstverlening aan het plaatselijke werk. Er zijn hiervoor tien provinciaal werkende instellingen, die vanuit hun eigen identiteit in het veld opereren en die door de provincie worden gesubsidieerd. Het werk van die instellingen, die in overwegende mate werken ten behoeve van het vrijwilligerswerk, bestaat uit dienstverlening en begeleiding. Bij het eerste gaat het om organisatorische hulp, het beschikbaar stellen van apparatuur: bij het tweede o.m. om advisering op het terrein van programmering en bij de beleidsvoering van de instelling of groep. Daarnaast bestaat er het Provinciaal Bureau voor bijzondere dienstverlening en begeleiding jeugd- en jongerenwerk, dat opereert binnen de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Noord-Brabant.Bron: Nota Culturele Zaken Provincie Noord-Brabant, 1977.