Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

Gepubliceerd op 20-10-2020

ILLEGALITEIT

betekenis & definitie

in Noord-Brabant tijdens de Tweede Wereldoorlog. Er waren verschillende, los van elkaar opererende organisaties, die zich in het verzet tegen de Duitsers verdienstelijk hebben gemaakt en voor een deel ook landelijk werkten.

Bekend zijn: de Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers, L.O. (in vrijwel elke plaats in Noord-Brabant zaten onderduikers); het Nationaal Steunfonds N.S.F.; de Raad van Verzet R.V.V.; de Knokploegen, K.P.’s; de Orde Dienst, O.D. (die direct na de bevrijding overging in Binnenlandse Strijdkrachten) en in 1944 P.A.N., de Partisanen Actie Nederland, een samenwerkingsverband van K.P. en L.O. Zie ook: Illegale pers.