Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

Gepubliceerd op 20-10-2020

HERPT

betekenis & definitie

kerkdorp, behorend tot de Noordbrabantse gemeente Heusden met 579 inwoners (1985). Herpt zou in 970 zijn gesticht.

Het werd in 1148 een zelfstandige parochie. Voordien had de pastoor van Aalburg ook de zielzorg van dit dorp. Vrouwe Hildegondis en de inwoners schonken grond om in het onderhoud van de pastoor te kunnen voorzien. Er werd ook een hoeve voor dit doel beschikbaar gesteld. De parochie stond onder het gezag van de abdij van St. Truijen tot 1247; toen werd zij overgedaan aan de abdij van de Norbertijnen van het nabij Herpt gelegen Berne.

Omstreeks het midden van de 13de eeuw werd er een nieuwe kerk gebouwd, die bij het beleg van Heusden in 1589 in vlammen opging. Jaren bleef de ruïne zo staan totdat in 1610 de Herptse calvinisten toestemming kregen de kerk en toren te herstellen en te gebruiken. De toren werd toen hersteld; het schip werd gesloopt. In 1718 werd het koor wegens bouwvalligheid afgebroken. Er kwam een nieuw kerkje, dat met de toren in 1944 werd verwoest door oorlogshandelingen.De katholieken waren vanaf 1589 aangewezen op Heusden. Enkele pogingen in het begin van de 19de eeuw om de kerk terug te krijgen mislukten, o.m. omdat Herpt al geruime tijd bij de parochie Heusden was ingedeeld. Later werd Herpt weer een zelfstandige parochie met eigen kerk. In 1919 werd het St. Catharinafonds opgericht om geld voor een nieuwe kerk te verkrijgen. Deze werd kort daarna gebouwd. Bron: Met Gansen Trou, 1955.