Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

Gepubliceerd op 20-10-2020

HEERLIJKHEID

betekenis & definitie

en heerlijke rechten, van de Middeleeuwen tot in de Franse tijd recht van jurisdictie binnen een bepaald gebied, de heerlijkheid. Er bestonden hoge, middelbare en lage rechten/heerlijkheden, van de heer voor wie de schout, drost of baljuw optrad als zijn plaatsvervanger.

Dikwijls behoorden hierbij ook het tiendrecht, maalrecht, munt- en marktrecht, hand- en spandiensten, jacht- en visrecht. De heerlijkheden werden gewoonlijk in leen gehouden van de vorst, de hertog van Brabant, soms nadat de heerlijkheid eerst aan hem was opgedragen en daarna weer in leen werd uitgegeven. Er waren ook pandheerlijkheden.