Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

Gepubliceerd op 20-10-2020

HAAREN, P. J. VAN

betekenis & definitie

(Beugen 1886-Tilburg 1952), onderwijzer en politicus, was van 1905-15 onderwijzer en hoofd der school, o.m. in Hedel, ging naar de r.k. Landbouwschool Boxmeer, werd in 1922 algemeen secretaris van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond, en was als zodanig medeoprichter van verkoopverenigingen, de pluimveecentrale, de groenten- en fruitveiling, het boekhoudbureau, de Landelijke Rijvereniging en de Boerinnenbond.

Van Haaren was voorzitter van de Centrale Eiermijn in Roermond. In 1938 werd hij door de regering aangezocht om secretaris van de Provinciale Landbouw Crisis Organisatie te worden, uitmondend in Provinciaal Commissaris Voedselvoorziening in oorlogstijd. Gedurende de oorlog werd hij door de Duitsers gegijzeld. Van Haaren, die lid van de partijraad van de R.K. Staatspartij, de latere KVP, was, had vanaf 1929 zitting in de Provinciale Staten en was van 1946-48 lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Hij werd officier in de Orde van Oranje Nassau.Bron: NTC, okt. 1952.