Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

Gepubliceerd op 20-10-2020

H.H. J. Maas de Limburgse toestanden niet te zwart geschetst had

betekenis & definitie

In 1922, als ambteloos burger, begon hij aan de „Geschiedenis van het Dorp en de Heerlijkheid Deurne”, „Geschiedenis der Dorpen en Heerlijkheden Deurne, Liessel en Vlierden”, welke laatste werk later voltooid werd door Jac. Heeren.

Verder publiceerde hij nog „Jasper, de bedelaar, dorpsroman uit de Achttiende Eeuw".Het Provinciaal Bestuur eerde hem met de benoeming als Lid der Monumentencommissie, hetgeen voor Ouwerling aanleiding was om van iedere gemeente in zijn provincie een dossier aan te leggen, met een verzameling van afbeeldingen van gebouwen, portretten, artikelen enz. Dit groeide uit tot een uitgebreide bibliotheek.

Bron: Sinte Geertruydtsbronne, 1932.