Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

Gepubliceerd op 20-10-2020

FIETSPADEN

betekenis & definitie

aanvankelijk aangelegd uitsluitend langs de provinciale wegen, waarvoor een extra belasting op rijwielen werd geheven; zie ook onder: Belastingen; in 1976 werd gestart met een fietspadenplan voor Noord-Brabant; sindsdien werd 177,56 km aangelegd. Plannen bestaan voor in totaal 338 km.

Na verwezenlijking zullen alle secundaire en tertiaire wegen in de provincie van fietspaden zijn voorzien.Bron: Gelderl. 23-9-’82.