Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

Gepubliceerd op 20-10-2020

FESTEN, H

betekenis & definitie

(Winterswijk 1906), bezocht HBS te Breda, stud. medicijnen in Utrecht, werd in 1931 arts, promoveerde het jaar daarop op de dissertatie Bijdragen tot de kennis van het verband tussen de stofwisseling der koolhydraten en der vetten; was assistent te Heerlen, vestigde zich in 1935 als huisarts te Tilburg, waar hij samen met zijn vrouw praktijk deed; werd in 1955 medisch adviseur van het ziekenfonds van de Maatschappij AAZ, werd hoofdbest. lid en d.b.lid Kon.Mij tot bevordering der Geneeskunst, in 1957 voorz. van de Maatschappij; in 1958 opvolger van dokter Chr. Mol als voorz.

Wit Gele Kruis Noord-Brabant, voorz. Prov.Raad voor de volksgezondheid; voorzitter Centrale Raad voor de Volksgezondheid en van 1970 tot 1978 voorz. Stichting RK Gasthuis Tilburg, overkoepelende org. van acht instellingen van gez.h.zorg in Midden-Brabant.Bron: Gasthuiskrant, Festennummer 1978.