Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

Gepubliceerd op 20-10-2020

DIEPEN, JOHANNES (JAN) HENDRICUS ARNOLDUS

betekenis & definitie

(Tilburg 1815-Tilburg 1897). De voorvaderen van Johannes Diepen waren oorspronkelijk militairen.

Zijn grootvader vestigde zich als lakenhandelaar in 's-Hertogenbosch en werd de grondlegger van de wollenstoffenfabriek te Tilburg.Onder Johannes Diepen wordt de Firmanaam J. N. Diepen en Co, gewijzigd in Firma Gebroeders Diepen, de firmanten waren twee zonen van Johannes: Arnoldus Leon Armand en Johannes Hubert Gustave.

Johannes Hendricus Arnoldus Diepen was een belangrijke figuur in het industriële en maatschappelijke leven van Tilburg. Zo was hij wethouder van onderwijs in die stad, bekleedde verschillende functies in het bestuur van de Kamer van Koophandel en fabrieken, was lid van Provinciale Staten van Noord-Brabant, kantonrechter-plaatsvervanger. Als lid van de commissie van de Kamer van Koophandel die advies uitbracht aan de regering, betreffende de herziening van de tariefregeling van 1845, maakte Johannes Diepen zich sterk voor een afschaffing van alle handelsverdragen. Hij was een voorstander van het protectionisme.

Bron: M. v. Dooren.