Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

Gepubliceerd op 20-10-2020

DIEPEN, ARNOLD F

betekenis & definitie

(1860-’s-Hertogenbosch 1943), studeerde aan de seminaries van het Bossche bisdom; werd professor aan het seminarie in Sint-Michielsgestel, rector van de nieuwe Bisschoppelijke kweekschool te ’s-Hertogenbosch, inspecteur van alle katholieke scholen en adviseur van de Bond van kath.onderwijzers in het Bossche bisdom. werd ridder in de orde van Oranje-Nassau en kanunnik van het kathedraal kapittel van de St.Jan, ere-kamerheer van de paus; in 1914 coadjutor en bisschop van Danaba en toekomstig opvolger van mgr. v. d. Ven; in 1919 tot bisschop gewijd.

Bekend is zijn voorlichtingsboekje over etiquette voor toekomstige priesters.Hij overleed in ’s-Hertogenbosch op 83-jarige leeftijd.