Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

Gepubliceerd op 20-10-2020

DEVENTER, MARINUS LODEWIJK VAN

betekenis & definitie

(’s-Gravenhage 1832-Princenhage 1892), in 1848 benoemd op het dep.Buitenl.Zaken; 1875 consul-generaal in Rio de Janeiro tot 1879; publ. verschillende werken over de gesch. van Ned.Indië, zoals Gesch.v.d.Nederlanders op Java, Het Ned.gezag over Java en Onderhorigheden, Gedenkstukken van Van Oldenbarnevelt en enkele bewerkingen en vertalingen.