Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

Gepubliceerd op 20-10-2020

DERKINDEREN, ANTOON

betekenis & definitie

(’s-Hertogenbosch 1859-1925), studeerde aan de rijkskweekschool voor onderwijzers en aan de Kon. School voor Nuttige en Beeldende Kunsten in ’s-Hertogenbosch: de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten te Amsterdam; verbleef met Toorop in Brussel en studeerde na 1884 weer in Amsterdam o.m. bij prof.

Alebé en prof. Alberdingk Thijm. Bekend is zijn wandschildering Processie H. Sacrament van Mirakel in de Begijnhofkerk te Amsterdam, maakte ook de wandschilderingen in de beneden vestibule van het Bossche stadhuis (in 1892 en 1897), was lang verbonden aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten te Amsterdam, v.a. 1907 als directeur. Hij richtte in 1903 een atelier op voor glasschilderkunst en toegepaste kunsten in Laren.Bron: G. Hurkmans in Brabantia 1959-11/12; dr. H. van Velthoven: Brabant een gewest in opkomst.