Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

Gepubliceerd op 20-10-2020

DAMMEN

betekenis & definitie

De organisatie van het dammen in wedstrijdverband in Noord-Brabant is in handen van de Provinciale Noord-Brabantse Dambond (PNDB).

Deze werd op 18 juni 1922 te Breda op initiatief van vier Noordbrabantse damverenigingen opgericht.

De PNDB is aangesloten bij de op 9 april 1911 opgerichte Koninklijke Nederlandse Dambond (KNDB), welke ruim 10.000 leden telt (1984). Bij de PNDB zijn 38 damverenigingen met in totaal circa 750 leden aangesloten.

De provinciale competitie wordt in verschillende klassen gespeeld. De provinciale hoofdklasse wordt gevormd door 10 tientallen. De provinciale eerste klasse bestaat uit 2 groepen van elke 10 negentallen. In de provinciale tweede klasse wordt gespeeld met achttallen.

Boven de hiervoor genoemde provinciale klassen bevinden zich de zogenaamde landelijke klassen en wel: de landelijke tweede klasse. Deze bestaat uit vier groepen van elk 10 tientallen; de landelijke eerste klasse. Deze wordt gevormd door twee groepen van elk 10 tientallen; de landelijke hoofdklasse. Deze bestrijkt geheel Nederland en bestaat uit een groep van 10 tientallen.

De overgang van de ene naar de andere klasse waarbij de provinciale- en landelijke klasse een geheel vormen is geregeld via een promotie- en degradatiesysteem.

Van de 70 in de landelijke Competitie uitkomende tientallen, zijn er 6 uit Noord-Brabant, te weten:

1 in de hoofdklasse, 3 in de eerste klasse en 2 in de tweede klasse. Bovendien kent men in Noord-Brabant nog een derde klasse, waarin met viertallen gespeeld wordt en waaraan kleinere verenigingen en restanten van grotere verenigingen kunnen deelnemen.

Er wordt ook een competitie voor jeugdviertallen georganiseerd, onderverdeeld in junioren-, aspiranten- en pupillenklasse.

Jaarlijks worden voor de verschillende klassen en voor dames de persoonlijke provinciale kampioenschappen vanwaar doorstroming naar de halve finales en vervolgens naar het kampioenschap van Nederland mogelijk is georganiseerd.

De jaarlijkse kampioenschappen voor viertallen van het basis- en voortgezet onderwijs is eveneens een activiteit van de PNDB. Ook aan de opleiding van de jeugd, die verschillende diploma’s kan behalen, wordt veel aandacht besteed.

Het officieel orgaan van de Provinciale Noord-Brabantse Dambond „Brabants Damnieuws”, is sinds 1951 het communicatiemiddel van alle Noordbrabantse dammers. Het secretariaat van de PNDB is in handen van de heer J. de Wolf, te Zegge.