Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

Gepubliceerd op 20-10-2020

BRABANT EEN

betekenis & definitie

In 1975 werden de plannen openbaar gemaakt tot vierdeling van Noord-Brabant. In 1978 kwam een gewijzigd ontwerp naar voren, waarin Noord-Brabant in drie provincies zou worden opgedeeld.

Inmiddels was er in 1975 een comité tot stand gekomen, bestaande uit H. Beex, prof. dr. H. van den Eerenbeemt, mr. P. Kuypers en dr. L.

Pirenne, onder de naam Comité Brabant Eén om de burgerij te mobiliseren om aan Provinciale Staten kenbaar te maken dat Noord-Brabant één zou moeten blijven. Het initiatief werd van vele kanten toegejuicht zowel op historische gronden als uit maatschappelijke en sociaal-culturele overwegingen. Provinciale Staten gingen volledig akkoord met de opstelling van Gedeputeerde Staten om de herindeling van de provincie af te wijzen. Toch kwam de opsplitsing van Noord-Brabant in verschillende kabinetten achtereen aan de orde. In 1978 werd een Rood-Witboek van reacties uit de provincie officieel aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken door een delegatie van Brabant Eén, waarvan de samenstelling enige wijziging had ondergaan, maar waarvan de voormannen H. Beex en dr.

L. Pirenne, gesteund door mr. D. Burgers, prof. mr. J. Coopmans en mr.

F. J. van Thiel, nog steeds deel uit maakten. In hetzelfde jaar kwam het tot een uitgebreider bestuur van Brabant Eén, omdat het gevaar nog steeds niet geweken was. De provinciale stuurgroep kwam onder leiding te staan van mr. H. Gerritse, secretaris werd Anton van Oirschot, penningmeester G.

Roele; leden: dr. L. Pirenne, vicevoorzitter, H. Beex, drs. R. Coene, A.

Pijnen, mr. G. Speetjens, mr. D. Burgers, L. van Erp. J.

Akerboom en A. Kortenweg.Door de Stichting Brabant Eén, die provinciale steun kreeg, werden steekproeven genomen onder Brabanders, van wie de overduidelijke meerderheid, welke opdeling van Brabant dan ook afwees, evenals de provinciale adviesgroep, ingesteld door dc minister en degenen, die ondervraagd werden door Omroep Brabant. De opdeling van Brabant werd uiteindelijk in 1983 ook door de regering afgewezen.