Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

Gepubliceerd op 20-10-2020

BEELDENDE KUNST

betekenis & definitie

in Noord-Brabant; volgens de documentatie werken en wonen circa 1000 beroeps-beeldende kunstenaars in Noord-Brabant; een aantal dat aanmerkelijk boven het provinciaal gemiddelde ligt. (geg. 1979). Als oorzaken werden o.m. genoemd: het gedijen van de plastische kunsten in katholieke streken; hiervan was in NoordBrabant ook in de eerste 20 jaar na de oorlog nog sprake toen nieuwe kerken werden gebouwd en verwoeste kerken werden hersteld.

Vernieuwende richtingen in de moderne kunst zijn in het Van Abbemuseum in Eindhoven eerder dan elders in Nederland aan de orde gesteld en ook geadapteerd door de kunstenaars. In Noord-Brabant zijn vier kunstopleidingen, in ’s-Hertogenbosch, Breda. Eindhoven en Tilburg. Naar raming zijn er 150 afgestudeerden per jaar aan deze instituten. Er zijn in NoordBrabant vele galeries, waarvan er ook een aantal is, dat landelijke bekendheid geniet; in diverse steden zijn verschillende tentoonstellingsruimten; in de grote steden zijn artotheken opgezet en als belangrijk instituut voor internationale moderne kunst heeft het Van Abbemuseum zich een bijzondere plaats weten te veroveren. Hiervoor heeft mr.

E. de Wilde de basis gelegd, als directeur opgevolgd door ir. J. Leerling en deze weer door Rudi Fuchs. Het is overigens wel zo, dat de beeldende kunst in Noord-Brabant eerst sinds een halve eeuw tot bloei kwam; voor die tijd trokken kunstenaars weg uit het gewest, naar het zuiden of naar de randstad. In de vijftiger en zestiger jaren heeft de tentoonstellingsdienst van het Prov. Genootschap vele honderden exposities bij de gemeenten aan huis gebracht onder de bezielende leiding van Domien van Gent. In Tilburg kwam uit de Brabantse Stichting voor Kunst en Edelambacht eerst de Brabantse Kunststichting voort, later de Stichting Kunstcentrum Brabant, in 1983 omgezet in de Nieuwe Brabantse Kunst Stichting, waar verder gewerkt wordt aan inventarisatie en documentatie en die zich medio 1984 in het v.m. raadhuis te Oirschot vestigde.Bron: Mr. T. Frenken: Beeldende kunst in Brabant; inl., 1979.