Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

Gepubliceerd op 20-10-2020

BEDRIJFSGENEESKUNDE

betekenis & definitie

Hiervoor werd in 1928 de grondslag gelegd door de arbeidsinspectie; het was de bedoeling in elk groot bedrijf een medische dienst op te richten. De eerste bedrijfsarts in Nederland werd benoemd in Eindhoven bij de NV Philips, dr.

G. Burger. Later werd de bedrijfsgeneeskundige dienst een verplichte instelling, waarvoor in 1949 een commissie werd benoemd, die de wettelijke voorschriften moest opstellen. In 1959 kwam hiervoor een wettelijke regeling tot stand.Bron: Muntendam: Bedrijfsgeneesk. in W.Pr.