Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

Gepubliceerd op 20-10-2020

BEDRIJFSAPOSTOLAAT

betekenis & definitie

samenspel van katholieke initiatieven, werkzaam ter voorlichting en ondersteuning van voornamelijk de werknemers in de industrie in de verschillende bisdommen. In 1960 kwam de Landelijke Contactraad voor het Bedrijfsapostolaat tot stand.

Door de bisschoppen werden bedrijfsaalmoezeniers aangesteld. Een van de meest bekende in Noord-Brabant werd aalmoezenier M. Huybregts, ook actief als medewerker van het Brabants Nieuwsblad.