Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

Gepubliceerd op 20-10-2020

BEDEVAARTPLAATSEN, LIJST VAN

betekenis & definitie

Aarle-Rixtel: Onze Lieve Vrouw in ’t Zand, 15e eeuw, patrones van de bedevaartskapel, in mei wordt er een processie of ommegang gehouden ter ere van Maria.

Achtmaal: Cornelius, patroon van de bedevaartskerk, geboden gedenkdag, 16 sept.,

1912 beschermer tegen geestelijke en lichamelijke ziekten.

Bergen op Zoom: Maria, in 1493 een Mariakapel met de naam „Onze Lieve Vrouw opt stexken” (namen als Onze Lieve Vrouwe-poort en de Lieve Vrouwe straat herinneren hier nog aan), andere benaming is „Hoge Lieve Vrouw” (Onze Lieve Vrouwe-gilde), had al in 1400 een eigen altaar in de kerk, op 13 sept. plechtige ommegang.

Bokhoven: H.Cornelius, sinds 1839 onder pastoor J. v. Roosmalen, verering gedurende de gehele maand september.

Momenteel toeristische attractie, zondags openluchtmis.

Ex voto’s: 12 benen en 4 handen.

Boskant (Sint Oedenrode): H.Rita, niet geboden gedenkdag, 22 mei, patrones voor hopeloze gevallen, verering op gang gekomen onder kapelaan

G. W. Teurlings in 1955.

Boxmeer: H.Bloed (reliek), verering sinds 1450 (sacramentsgilde werd toen H.Bloedgilde), in 1482 werd door een kanunnik uit Zutphen een reliekschrijn geschonken,

2e zondag na Pinksteren heilige bloedprocessie.
H.Hart van Christus, huilend H.Hartbeeld dateert uit 1976.

Boxtel: H. Bloed, feestdag op 1e zondag na Pinksteren, verering dateert uit 1380, in 1459 werd een aflaat van 5 jaar en in 1553 een aflaat van 40 jaar verleend aan degene, die na de biecht eer bewijst aan het H.Bloed en een aalmoes aan de kerk geeft. H.Bloedkapel dateert uit 1551, jaarlijks H.Bloedprocessie.

Brouwhuis: (verbastering van Bruheze, gehucht onder de rook van Helmond), Gerardus Majella, vanaf 1933 bedevaarten ten tijde rector Heuvels, feestdag 16 oktober.

Casteren: St. Elisabeth van Hongarije, feestdag 19 nov., patrones van de charitas, verering op gang gekomen onder pastoor van den Boer in 1907, 2e pinksterdag: Kinderbedetocht.

Chaam: Antonius abt, gedenkdag 17 jan. (wijding van meelzakjes), verering vanaf eerste helft 20e eeuw, (meel ter voorkoming van het St. Antoniusvuur, een huidziekte; werd uitgestrooid over voorraden en gemengd met veevoeder), het Antoniusvuur werd afgebeeld d.m.v. rode vlammen bij de voeten van het beeld.

Dorst: St. Markoen (Franse heilige uit Normandië), gedenkdag 1 mei, eerste helft deze eeuw populairste bedevaartplaats, werd tevens beschouwd als huwelijksmarkt. Bedevaart kreeg bijnaam „Mei(s)kesdorst”. Enkele gegevens wijzen erop dat er al in 1690 een verering van St. Markoen heeft plaatsgevonden.

Duizel: Johannes de Doper, gedenkdag 24 juni, begin 16e eeuw druk bezochte bedevaartplaats, St. Jansgilde bestond toen al.

De processie wordt genoemd de St. Jansvaart.

Eindhoven: Nicolaas van Tolentino, gedenkdag 10 sept., bedevaartsoord: de paterskerk van de Augustijnen-Hermieten, waar het gezegend St. Nicolaasbrood wordt uitgedeeld, genezing van ziekten bij mens en dier, en voorspraak bij kinderloze huwelijken (nog vele Nico’s in en rondom Eindhoven), vlak voor de tweede wereldoorlog sterke opleving van de bedevaart, laatste processie in 1963.

Er is sprake van enige opleving. Men kan de broodjes het gehele jaar door ophalen.

22 mei Rita, bedevaart bij de Augustijnen, in 1950 eigen kapel,

gewijde rozen helpen in tijden van nood. Elsendorp: Christoffel. gedenkdag 24 juni, (Elsendorp werd opgericht als huldeblijk aan pater Gerlacus van den Eisen, de boerenapostel) Rector Büsscher richtte in 1935 een broederschap voor veilig verkeer op onder bescherming van de H. Christoffel.

In 1936 werd begonnen met zegening van auto’s.

In 1960 werd begonnen met de bouw van de Christoffelkerk.

Elshout: Maris, gehele maand mei (speciaal op 31) „wonderbare Moeder”.

Al in 1520 sprake van bedevaartplaats (mirakelboek van OL Vrouw van Den Bosch).

In 1878 bouw van een groot eigen altaar onder pastoor van den Boogaert, de gilde heet „Onze Lieve Vrouwe schuts”. Mariabeeld stamt uit de 15e eeuw.

Enschot: Job, gedenkdag 10 mei. In Enschot voor het eerst aangeroepen ten tijde van de pestepidemie in de 14e eeuw.

De St.Jobsklokken in de toren dateren uit 1421.

De pelgrims hadden een soort stok bij zich, uit elze- of wilgehout gesneden, de zgn. St. Jobsstok, na de tweede wereldoorlog aanmerkelijk minder belangstelling.

In totaal komen er nog 1000 man.

St. Jobsbeeld is 300 jaar oud, schilderij uit de 18e eeuw.

Esbeek: Cornelius, 16 sept. In 1900 onder pastoor van Dijk.

Eerst sprake van broodwijding, later waterwijding geworden.

Tot het einde van de jaren dertig reed er de „lange Goolse tram” met bedevaartgangers uit Tilburg en Goirle.

In 1951 gouden feest van de Corneliusbedevaart, nog sprake van kinderzegening (zodat de kinderen niet scheef of ongelukkig zullen groeien) en relikwieverering.

Esch: Antoniusabt, gedenkdag 17 jan. (wegens kou verplaatst naar juli).

In 1949 werd door pastoor van Hackfoordt een 16e-eeuws Antoniusbeeld gevonden, met het varken en de abtsstaf, het werd gerestaureerd en in de kerk gezet. Daarop werd de paardenzegening ingevoerd, na 1965 minder belangstelling.

Door oprichting van comité paardenzegening weer opleving.

In 1973 weer ongeveer 80 paarden. Sedert 1981 ook zegening van begeleiders. Escharen: St. Machutus, 2e pinksterdag (Franse heilige), patroon van kinderziekten.

Eerste bekendheid onder pastoor Bloemarts ± 1725, beeld stamt uit de 18e eeuw (beeldhouwer Petrus Verhoeven uit Uden), (aan zijn voeten een gehurkt jongetje met een kruk in zijn handen, vragend om genezing), kinderzegening en verering van het botje van Machutus.

Andere ziekten, waarbij hulp kan worden ingeroepen zijn: lamheid, jicht, verzwakking der ledematen, zijdewee en zenuwziekten.

Esdonk: Maria Magdalena, 22 juli en Christusbeeld. In 1562 vermelding van Maria Magdalena kapel, of spijkerkapel, ook Zigeunerkapel genoemd.

Vermelding van verering uit 1648, huidige kapel dateert uit 1695.

In 1904 nog door honderden pelgrims bezocht. De naam spijkerkapel is ontstaan doordat er spijkers geofferd werden uit devotie.

Onder de pelgrims bevonden zich ook zigeuners. De vrouwen offerden dikwijls hun vlecht, of kussens en lakens bij Christus. De spijkers werden geofferd bij het levensgrote Christusbeeld (117 cm in de etalageuitbouw van de kapel.

Eerste spijker dateert uit 1870.

Gastel: Cornelius, 16 sept.

Corneliusbeeld dateert uit de 15e eeuw, geen georganiseerde groepsbedevaarten, kinderzegening met verering van relikwie (bijgenaamd Knillis), gevolgd door het opsteken van een kaars, patroonheilige tegen de stuipen.

Handel: Donatus, 2e en 3e zondag in juli, verering sinds 1652, bijgenaamd donderheiligeIn 1727 een beeld van deze heilige in het Capucijnerklooster, In 1861 oprichting van Donatusbroederschap.

In 1878 een gecombineerde relikwie van Donatus en St. Hubertus.

In het klooster bevindt zich een ingekleurde litanie ter ere van Donatus van ± 1800. Hij wordt daar aangeroepen als beschermer tegen „donder, blixem, onweder en tempeesten”. Onze Lieve Vrouw van Handel: Valkenswaardse bedevaart naar Handel, eerste vermelding in 1768.

Tot de wereldoorlog een omvang van 400 man, in 1980 en later 650 man, oudste Mariabedevaartplaats, beeld 14e eeuws, in 1530 al Onze Lieve Vrouwe broederschap. In begin 17e eeuw enorme groei door authentiek verklaring van drie wonderen door bisschop Ophovius, in 1627 4000 pelgrims, in 1718 4 à 5000, in 1785 en 1793 resp. 18 en 17.000 pelgrims, in 1931 sprake van genezing tijdens bedevaart. In 1965 kapel gemoderniseerd. In 1981 nog een belangstelling van 25.000 man.

Heeswijk: Cunera, 24 juni.

Gedurende de 16e en 17e eeuw was Cunera in het gebied tussen Den Bosch, Veghel en Uden een bekende heilige. In Heeswijk waar de Norbertijnen uit Berne zich hadden gevestigd is de verering nog levend. In de abdij Berne, vlakbij de kerk gelegen, staat nog een gaaf beeld van Cunera, uit 1525. Van de zondag voor St. Jan (24 juni) tot de zondag erna is er een Cunerabedevaartsweek. Op de donderdag kon men op tien verschillende plaatsen in het dorp het vee laten zegenen.

Nu nog komen er ± 200 pelgrims van buiten Heeswijk. Men kan water en brood laten wijden. Naast prentjes, gebedenboekjes, medailles e.d. staat er een grote teil met Cunerawater. In Heeswijk is een straat naar Cunera vernoemd.

Heeze: Nicasius, 9 juli, een van de martelaren van Gorkum.

Op 9 juli 1872 onder pastoor Stephanus Gast had de eerste viering plaats.

Mgr. Diepen, een aantal Heezer Zouaven, de liedertafel, de schutterijen, de harmonie van Leende en de abt van de Achelse Kluis waren aanwezig.

Na de tweede wereldoorlog werd een nieuwe kapel gebouwd op Kreyl.

Heeze: St. Job, 10 mei, bedevaarten al in 1645, naar de kapel op het buurtschap de Ven.

Op 10 mei 1972 werd een Jobsklokje op de plaats van de vroegere kapel op het Ven gehangen; de oorspronkelijke uit de 17e eeuw bevindt zich in het kasteel.

Wandschilderingen van P. Gerraedts in de neo-romaans gotische parochiekerk, het leven van Job voorstellende.

Het 16e-eeuwse St. Jobsbeeld werd gestolen. Er is weer een nieuw beeld.

Helenaveen: Donatus, 2e en 3e zondag in juli, donderheilige, ingevoerd door de paters Capucijnen in 1882. Opleving in. 1951 bij de bouw van een nieuwe kerk.

Pelgrims vnl. uit ZO-Brabant en Nd.-Limburg. Later kwam autozegening erbij.

Helvoirt: St. Job, evenals BerkeTEnschot en Heeze, 10 mei, naar een eeuwenoud beeld in de St. Nicolaaskerk, bedetocht al voor de tweede wereldoorlog vervlakt.

's-Hertogenbosch: Zoete Lieve Vrouw, het gehele jaar door met hoogtepunten in mei en aug., van 7 t/m 15 juli de stille omgang, eerste bedevaarten vanaf 1381.

In het jaar 1383 niet minder dan 286 wondergevallen. De zorg voor de Mariaverering en processie lag in handen van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap.

In 1916 werd de stille omgang veranderd in een plechtige en openbare. Historische groepen werden eraan toegevoegd.

Hoeven: Christoffel, 24 juni. Op 9 nov. 1927 besloot de toenmalige pastoor van de parochie van Hoeven tot de oprichting van de Christoffelbroederschap.

Op 25 juli kon men zijn voertuig laten zegenen. In 1952 bij het zilveren jubileum werden honderden Christoffelplaquettes verkocht.

De zegening is verschoven naar 24 juni, om praktische redenen.

Hoogeloon: St. Pancratius, 12 mei. Eerste meldingen stammen uit 1207 en 1504 resp. een collatierecht en een beneficium ter ere van Pancratius.

Een relikwie kwam in 1712. Het fiat voor een openbare verering kwam pas in 1718.

Beeldhouwer H. Ceelen vervaardigde in 1884 een nieuw neogotisch beeld en altaar. Patroonheilige voor kinderen, vnl. bescherming tegen dauwworm.

In 1981 nog verering voor de relikwie.

Hooge Mierde: Cornelius, 16 sept. Begin 19e eeuw onder pastoor Cornelis Philips (patroon tegen epilepsie). In 1805 kreeg hij de relieken en kocht een 18e eeuws lindehouten beeldje van Cornelius. Terugval tijdens de eerste wereldoorlog.

Nu nog zeer beperkt.

Hooydonk: H.Kruis, 14 sept. Een stukje kruis was in bezit van Augustinessen, die omstreeks 1146 een convent bouwden in Nederwetten. In 1650 werden de zusters van Hooydonk verdreven. Na de tweede wereldoorlog kwam de reliek terug in Hooydonk. In 1953 bouw van een devotiekapel van het H. Kruis.

In 1965 werden processie en relikwieverering afgeschaft. In 1977 is men hierop teruggekomen.

Nog belangstelling van 3 à 400 mensen. den Hout: Cornelius, 16 sept., boerenheilige tegen veeziekte en stuipen.

19e-eeuwse rekening bewaard voor relikwiehouder, vervaardigd door Roeland Verlegh. Houtse bedevaart stamt waarschijnlijk uit midden 19e eeuw. 11 sept. 1882 werd overgegaan tot oprichting van een broederschap. Er werd een nieuw altaar voor Cornelius gemaakt, met drie beeldengroepen, op 16 sept. 1887 werd de 100-jarige bedevaart gevierd. Na een terugslag door de tweede wereldoorlog neemt de devotie weer enigszins toe.

Hutten: Gerardus Majella, 16 okt. begin na de tweede wereldoorlog onder pastoor van Eekelen, van eerdere devoties weinig bekend. Na terugslag in 1965 weer nieuw leven na 1970, verering van twee relikwieën, patroon tegen ziekten en alle huiselijke en hopeloze problemen.

Kapelberg: Maria, meimaand, kapel op een bergje gebouwd, tussen de autosnelweg Roosendaal-Dordrecht en het industrieterrein van Roosendaal, wordt voor het eerst genoemd in 1566 tijdens de beeldenstorm, op 22 juli 1799 uit de domeinen van Oranje-Nassau in erfpacht aan baron Notman gegeven. (Dan alleen nog een houten kastje met Mariabeeld.) In 1896 herbouwing. In 1897 nieuw centrum van Maria-devotie. In 1947 vierde men het gouden feest van de kapel. Katwijk: Maria, meimaand, pastoor Sterker bouwde in 1886 op eigen kosten een Lourdesgrot met processiepark. In 1868 werd het Mariabeeld in processie daar naar toe gebracht.

Het aantal bedevaarten steeg per jaar. Na het overlijden van pastoor Suys in 1899 nam het enigszins af.

Keldonk: Antonius van Padua, 13 juni, sinds 1913 uit de gehele omgeving, met boten over de Zuid-Willemsvaart, attributen van Antonius zijn een lelie, een Jezuskindje en een vis.

Koolwijk: Anna, 26 juli, patrones van onvruchtbare en zwangere vrouwen.

oudste vermelding van St. Annakapel stamt uit 1520. In 1801 verleende paus Pius VII een volle aflaat aan alle pelgrimgangers met als gevolg een uitbreiding van de kapel in 1820, 5 missen noodzakelijk in 1835.

Leenderstrijp: Johannes de Doper, 24 juni. In 1645 al sprake van een StJan Baptistabroederschap. Nieuwe kapel gebouwd in 1843.

Omstreeks 1860 bedevaarten vanuit Leende, verzamelde dauw rondom de kapel zou helpen tegen zware hoofdpijnen. Achter in de kapel bevindt zich een nis met een bord, waarop het hoofd van Johannes (Giovanni in Disco). Het originele houten beeld werd in 1976 gestolen, dit is een kopie. Loosbroek: Donatus. 2e en 3e zondag in juli. 6 mei 1899 opgericht van broederschap ter ere van H.Donatus. In 1911 nieuwe kerk onder pastoor Werners, als donderheilige wordt Donatus vooral aangeroepen bij bliksem, (in 1852 werd de brandverzekeringsmij Donatus geboren).

Tot 1976 werden er nog paarden, tractoren en landbouwwerktuigen gezegend op de tweede zondag van het octaaf.

Mariahout: Maria, 15 aug. Lourdesgrot nagebouwd door bouwpastoor

J. R. G. van Eyndhoven, tegelijk met de bouw van de nieuwe kerk, op 30 mei 1935 voor het eerst in gebruik genomen. Tijdens bedevaartsdagen was er een rodekruispost voor het grote aantal zieken.

In de vijftiger jaren grote terugval met de laatste bedevaart in 1962.

Nieuwe opleving onder pastoor Leemans in 1970.

Meeneldhoven: Maria, meimaand.

Het mariabeeldje is geplaatst in een grote, kale boom, waarin tientallen zilveren ex-voto’s. Beeldje stamt uit 15e eeuw. In 1889 een nieuw parochiekerk, grotendeels op kosten van H. van Lanschot, met grote processie ingewijd. In 1901 werd een nieuwe boom, H.Eik, aangeschaft, grote georganiseerde bedevaarten in 1914, 650 jaar geleden dat Maria in de boom werd gevonden, nog grote opkomst (in 1981 zelfs Engelse groep), uit Westerhoven kwam men voor de 108e maal.

Megen: bruurke van Megen, gehele jaar. Everard Witte, Evertje van het Franciscanerklooster te Megen, zaligverklaringsproces nog niet afgerond.

Hij stierf op 22 dec. 1950, 1951 startte de verering, vooral aangeroepen bij examens en bij verliefdheid, achter de grafkapel bevindt zich een miniatuurmuseum met relikwieën (bruine pij met koord, sandalen, touw, waarmee hij zich geselde, bril etc.).

Moerdijk: Maria, 12-13 okt.

21 juli 1956 kwam een beeld van OL Vrouw van Fatima in een processie van duizend man van uit Zevenbergen naar Moerdijk. Het jaar daarop, begonnen de bedevaarten. Na een top toeloop een terugval in 1963, na 1977 weer herstel.

Molenschot: St. Anna, 26 juli, Molenschotse kapel dateert uit 16e eeuw en is voorzien van een 19e-eeuw's klokketorentje, 1816 opgeknapt, in 1832 gebruikt als wachthuis voor de Rotterdamse schutterij, gerestaureerd in 1842, relikwie van Anna in die tijd aanwezig, 1879 oprichting broederschap van St. Anna, vanaf 1880 bedevaartplaats. Aangeroepen om kennis te krijgen: ,,Naar St. Anneke ga je om ’n manneke”.

Oerle: Johannes de Doper, 24 juni, al in 1632 druk bezochte bedevaartplaats, vermeldingen van St. Janstrossen. Een tros is een boeket, samengesteld uit zeven soorten planten, met in de eerste plaats het St. Janskruid. Aan huismuren bevestigd biedt het bescherming tegen ziekten, ongelukken, blikseminslag en brand.

Belangstelling neemt weer toe.

Oirschot: Maria (troosteres den bedroefden), vooral 31 mei. Maria-altaar met eretroon en wonderbeeldje uit de 15e eeuw (OL Vrouw van de H.Eik), in 1463 oprichting van OL Vrouwebroederschap, in de 12e-eeuwse Mariakapel aan het Vrijthof (nu hervormde kerk). Van die tijd stammen de Mariaprocessies.

In de St. Odulphusstr. een museum ,,de vier Quartieren”.

Ommel: Maria, meimaand. In 1539 met de bouw van een klooster namen de bedevaarten een aanvang. Veel wonderen worden aan het Mariabeeld toegeschreven. 76 tussen 1597 en 1607, in 1611 nog eens 34 erbij, vandaar de bijnaam (O) melleus locus (o honingzoet genadeoord).

De zusters Franciscanessen vluchtten met het beeld, zij keerden pas na de val van Napoleon terug in Ommel. Ossendrecht: Marie Adolphine, 8 juli.

Als religieuze op missiepost in China met 28 anderen vermoord op 9 juli 1900.

24 nov. 1946 zaligverklaard door paus Pius XII, vanaf 1948 georganiseerde bidtochten. Het ouderlijke huis werd omgebouwd tot kapel. 150 Spelers voerden het openluchtspel van L. Lockefeer ,,Ik ben Uw brandhout” op tijdens de viering, voor het eerst op 24 juni 1951.

Reek: Donatus, 2e en 3e zondag in juli, relieken van deze heilige sedert 5 jan. 1779 in Reek aanwezig, 23 nov. 1779 broederschap, vanaf 1785 aflaat verbonden aan bedevaart, 18e-eeuws Donatusbeeld, afgebeeld als Romeins soldaat, met een Italiaans gekrulde snor.

Schijf: Antonius abt, 17 jan. Met bouw van de kerk in 1882 startten de bedevaarten.

Nog altijd goed voor 300 belangstellenden, waaronder veel Belgen.

Steensel: Lucia, 13 dec., verering al sinds 15e of 16e eeuw. De St. Luciakerk dateert uit de 14e eeuw, de torenklok uit 1495 heeft een opschrift waarin de naam Lucia voorkomt. Sedert 1502 kreeg het Maria- en Luciagilde eigen altaar. Het Lucia-draadje biedt bescherming tegen bloedvloeiing, commissaris der koningin mr. Van Agt is erelid van het St. Lucia gilde.

Tilburg: frater Andreas, 3 aug., na zijn dood op 3 aug. 1917 werden zijn bezittingen als relikwieën verzameld. In 1919 gebedsverhoringen (gepubliceerd in de Engelbewaarder, jeugdblad van de Tilburgse fraters). In 1924 oprichting van het Frater Andreasbureau, om een zaligverklaring te verkrijgen. In het devotie-kraampje kan men Andreas' delftsblauwborden, prentjes, medailles, foto’s e.d. kopen.

Tilburg: Onze Lieve Vrouw ter Hasselt. Kapel dateert uit de 15e of 16e eeuw.

Grote processies in de 19e eeuw, met veel gouden en zilveren sieraden voor het Mariabeeld, als geschenk van pelgrims. In de 20e eeuw was pastoor Beers de grote stimulator. 8 mei 1930, oprichting broederschap, in 1972 plechtige opening van de geheel vernieuwde Hasseltse kapel.

Tilburg: Peerke Donders, 14 jan. 23 mei 1982 dag van de zaligverklaring, na authentisering van het wonder bij een jongetje van 2 jaar. In 1924 eerste processie naar de Drievuldigheidskapel, Peerke Donderskapel genaamd. In die tijd verschijnt ook het Petrus Donders Tijdschrift, in 1951 geworden: het Kwartaalblad Petrus Donders; contactblad voor zijn vereerders. In Suriname, waar hij onder de melaatsen gewerkt heeft wordt hij beschouwd als een Surinaamse heilige.

Zelfs in Thailand wordt hij vereerd en aangeroepen tegen de lepra.

De meest georganiseerde verering vindt plaats in Tilburg. Naast speciale vieringen houdt men daar ook „smeekuren”. die door honderden worden bezocht. Alles in de houten kapel in Tilburg-Noord. Sinds 1982 is er ook een openluchtkapel.

Uden: Onze Lieve Vrouw ter Linde, 23 okt. „behoudenis der kranken” en koningin van de H.Rozenkrans.

Hoewel het beeld uit de 15e eeuw stamt, is er pas in 1696 sprake van een grote toeloop. Toen de achthoekige kapel gebouwd werd floreerde de bedevaart pas zeer goed, vooral tussen 1750 en 1795 (30.000 communies in 1786). Onder het Franse bestuur van commissaris Rudler werd de verering tegengehouden, leefde weer op na 1868 door toedoen van de Kruisheren.

Ulicoten: St. Bernardus, 20 aug. In 1553 eerste aanwijzing van verering.

Het houten beeld dateert uit de 15e eeuw, eerst in een oude schuurkerk, vanaf 1797 in een kapel, de eerste Bernardusbroederschap werd in Drunen opgericht. Jaarlijks liep men naar Ulicoten. 8 uur heen en 8 uur terug. Men kocht een zeer dure praaltroon, in neogotische stijl. Bisschop van Beek zorgde voor een relikwie in 1875.

Velp: Antonius van Padua, 13 juni, patroon voor verloren zaken. Al in de 13e eeuw bestond de verering in de Franciscaanse kloosters. Na afneming van de devotie tijdens en na de tweede wereldoorlog weer toename na 1958. Vortum-Mullum: Cornelius, 16 sept. Met de inzegening van de neogotische kerk in 1880 onder pastoor Sweens nam de verering een aanvang, oprichting Corneliusbroederschap.

Beeld stamt uit de 15e eeuw. In oktober 1944 werd de toren van de kerk opgeblazen door de Duitsers. 14 febr. 1953 inzegening nieuwe kerk.

In de doopkapel kan men Corneliuswater krijgen. De relikwie is gevat in een zilveren theca met handvatsoog, voor de kusverering bedoeld. Voor het beeld staat een reliek in een kleine monstrans, aanroeping van heilige tegen jicht en zenuwziekten, tegenwoordig ook met betrekking tot vrede en Kernbewapening.

Waspik Boven: H.Theresia van het kindje Jezus, 3 okt., heiligverklaring 17 mei 1925.

Relikwieën bestaan uit twee botjes en een stukje haar. Na een „waarschijnlijk” wonder van een Tilburgse arbeidersvrouw kwam de devotie op gang, een Tilburgse bedevaart in 1928 tweede grote vanuit Vlijmen en Haarsteeg in 1929. Weebosch: Gerardus Majella , 16 okt., zegening van paarden en ruiters. De Gerarduskerk (ontwerp Jan Stuyt) werd op 17 nov. 1907 ingezegend, in een marmeren binnenkapel staat beeld Gerardus, gipsen Gerardusbeeldje, stolpen, plastic wijwaterbakjes e.d. te koop, in 1911 1500 vreemdelingen op bedevaart, 1921 eerste processie, altijd toeloop behouden.

Westerhoven: Valentinus, 14 febr., patroon tegen vallende ziekten. Naast de kapel een Valentinusputje met heilzaam Valentinuswater. De kapel van nu dateert uit 1947 hoewel er al sprake van bedevaarten was in 1825. Bij de bouw van de kapel stuitte architect Valk op resten van de oude kapel. Eerste processie pas in 1957.

Wouwse plantage: Nicolaas van Tolentino, 10 sept. Onder pastoor de Jong in 1893.

16 sept. 1906 eerste georganiseerde bedevaart. Bij mond- en klauwzeerepidemieën werd aan de zieke beesten gewijde broodjes gevoerd. In 1981 werden er circa 800 broodjes gebakken.

Zeeland: Cornelius, 1 mei, mogelijk al in de 16e eeuw (Corneliusbroederschap), begin 20e eeuw druk bezochte bedevaartplaats. Beeld uit het einde van de 18e eeuw is van Petrus Verhoeven.

Zegge: Maria Boodschap, meimaand. Mariadevotie bekend van verslagen uit 1617. Kapel in handen van Calvinisten, vervolgens als gevangenis in gebruik en tot 1815 als school. Het Mariabeeld uit de 17e eeuw, zolang bij boeren bewaard, bleef ongeschonden. Tot de tweede wereldoorlog grote groepsbedevaarten, na opheffing van spoorstation Seppe, meer individueel.