Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

Gepubliceerd op 20-10-2020

BECANUS, JOANNES GOROPIUS

betekenis & definitie

(Hilvarenbeek 1519-1572), Jan van Gorp, bekend medicus, trad op als geneesheer voor de koninklijke families in Spanje, Hongarije en Frankrijk; studeerde letteren en wijsbegeerte en promoveerde daarin, voegde er wiskunde aan toe. Kwam met de bewering, dat in Brabant het Aards Paradijs moet hebben gelegen.

Het Brabants was dan de oertaal van het enige volk, dat niet aan de torenbouw' van Babel had meegedaan. Het Kempisch zou de taal zijn geweest, die Adam en Eva hadden gesproken. De voorvaderen van de Franken (Vranken) zouden als nomaden in de tijd van Abraham hebben rondgetrokken. Hij werd echter veeleer een pionier in de taalkunde, een der grondleggers van de vergelijkende taalwetenschappen. Als eerste toonde hij de ouderdom van de Germaanse taal aan en bracht deze in verband met diverse Indo-Europese talen. Ook na zijn dood bleef zijn invloed groot. Er was in die tijd wel sprake van een taal-chauvinisme in vele landen.Een portret van hem zou zich in het Groeningen museum in Brugge bevinden. Handschriften van hem bevinden zich in de Kon. Bibliotheek Brussel.

Bron: Het land van de Brabanders; Gesch. v. Hilvarenbeek; Hilvarenbeek in heden en verleden, 1970.