Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

Gepubliceerd op 20-10-2020

BARUETH, JOHANNES (JOAN)

betekenis & definitie

(Breda 1708-Dordrecht 1782). Predikant en auteur.

Van 1745 tot 1777 was hij predikant te Dordrecht. Met grote aanhang, streng gereformeerd en vurig Oranjegezind, door de Patriotten met pamfletten bestookt.Publikaties, onder meer: 88 vervolgpreken, kerkelijke gedichten als: Boetbazuin geblazen in Neerlands kerk, bij gelegenheid van ’s lands rampen, veldslagen en belegeringen (1748, twee delen) en Hollands en Zeelands Jubeljaar of Tweehonderdjarige gedachtenis der heuchelijke verlossing van het Spaansche jok in 1572 (1772).

Hij schreef ook veel onder het pseudoniem Paulus Dortsma, onder meer Het echt karakter van een Tolerant (1772, spottend antwoord op de Santhorstsche Geloofsbelijdenis van Betje Wolff).

Bron: Knuttel in N.Ned.B.Wb. II.