Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

Gepubliceerd op 20-10-2020

AKKER, N. K. VAN DEN

betekenis & definitie

(Weesp 1917). stud. gymn. A Amsterdam, godgeleerdheid Rijksuniv.

Utrecht; werd Ned. Herv. predikant te ’s-Hertogenbosch; praeses der provinciale Kerkvergadering van NoordBrabant en Limburg der Ned.Hervormde Kerk; oprichter en best.lid Pastoraal Beraad van Kerken in Noord-Brabant, Zeeland en Limburg; voorz. Raad voor Contact en Overleg betr. de Bijbel. RCOB; lid Curatorium Kath.Fac.Tilburg; lid St.best.Kath.Hogeschool Tilburg; penningm. St.Willibrordver.; lid redactie Tijdsch.Kosmos en Oekumene; lid best.H.Landstichting Nijmegen; lid Kerncommissie Romeberaad Ned. Herv. Kerk; lid Centr. Commissie Dioc. Pastorale Raad Bisdom "s-Hertogenbosch:

Off. ON; ridder St.Gregorius; zilv.erepenning van de stad ’s-Hertogenbosch; Ehrenplakete Evang. Landeskirche Kurhessen-Waldeck; Pub!.: Doortocht, de gang van kerk en christendom door de wereld (12 dr.); Rondgang door twintig eeuwen, bekn.leerboek kerkgesch (5 dr.)