Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

Gepubliceerd op 20-10-2020

AGYLAEUS, HENRICUS

betekenis & definitie

('s-Hertogenbosch 1532 (volg. andere bron 1533)-Utrecht ± 1595), zoon van een slager; stond eigenlijk bekend als Hendrik in den Hoorn; noemde zichzelf Agylaeus; stud. 1547 in Leuven aan de universiteit; werd in 1558 aangeklaagd wegens ketterij en veroordeeld tot eeuwigdurende ballingschap; verbleef in Duitsland, Zwitserland, Frankrijk en Engeland; diende in 1562 een request in bij de landvoogdes: verkreeg kwijtschelding van de straf onder bepaalde voorwaarden; vestigde zich in ‘s-Hertogenbosch; werd in 1566 en 1567 een der leiders van het verzet, was aanhanger van de gereformeerde religie, moest in 1567 uitwijken: vluchtte naar het Land van Kleef, werd in Goch gevangen genomen op aandringen van de landvoogdes Margaretha, maar werd niet uitgeleverd: kwam eind 1567 vrij; was van 1574-1575 pensionaris van Middelburg; vertrok naar Zaltbommel. Agylaeus had te maken met de mislukte aanslag op's-Hertogenbosch in 1576; vestigde zich opnieuw in die stad, waar hij weer een der leiders van de hervormden werd: moest opnieuw uitwijken.

Vertrok in 1580 naar Utrecht, werd daar zes jaar later procureur-generaal aan het Utrechtse hof; schreef diverse politieke pamfletten. Een daarvan werd op last van de Leidse regering vernietigd. Van 1588 tot 1590 verbleef Agylaeus in Engeland. Overleed ± 1595, waarschijnlijk in Utrecht.Bron: Dr. V. Beermann: Stad en Meyery van ’s-Hertogenbosch; Nw. Ned. Biogr.Wb.