Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

Gepubliceerd op 20-10-2020

AFVALSTOFFENPLAN

betekenis & definitie

De provincie Noord-Brabant heeft voor de periode 1982-1986 een provinciaal afvalstoffenplan vastgesteld, waarin het beleid is geformuleerd voor verwerking van huishoudelijke en daarmee gelijk te stellen afvalstoffen, alsmede van bouw- en sloopafval en rioolslib. Voor de volgende planperiode van 1986-1990 zal het accent niet alleen moeten liggen op een doelmatige en milieuhygiënisch verantwoorde wijze van verwerking maar veeleer op indamming van de uiteindelijk te verwerken afvalstoffenstroom.

Het door de TH Eindhoven en de KH Tilburg in uitvoering genomen project levert hiervoor gegevens.