Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

Gepubliceerd op 20-10-2020

AERDEN, L

betekenis & definitie

(Roosendaal 1928), studeerde aan de seminaries in het Bisdom Breda; na zijn priesterwijding in 1953 studeerde hij geschiedenis in Leuven en Rome; was in 1957 enkele maanden adjunct-secretaris van het Bredase bisdom, werd docent kerkgeschiedenis aan het groot seminarie te Hoeven; na opheffing van het seminarie moderator en godsdienstleraar kweekschool Breda; in 1976 hoofddocent opleiding godsdienstleraar van het Mollerinstituut te Tilburg. De door hem opgezette opleiding telde begin 1984 tien docenten en 240 studenten.

Met ingang van 1 jan. 1984 werd Aerden benoemd tot vicaris-generaal van het bisdom Breda.