Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

Gepubliceerd op 20-10-2020

AECKER, ELIGIUS

betekenis & definitie

in 14e eeuw rector van het altaar van de H.Geest te Esch; toen hij in de kerk van Boxtel de H.Mis opdroeg stiet hij door onvoorzichtigheid de kelk om. zodat de wijn over corporaal en altaardwaal vloeide, waardoor deze roodgekleurd werden, ofschoon met witte wijn was geconsacreerd. De rector trachtte de rode vlekken weg te wassen, wat niet gelukte.

Hij nam de doeken volgens overlevering mee naar huis en hield deze verborgen totdat hij op zijn sterfbed alles openbaarde. De bloeddoeken werden naar de kerk in Boxtel teruggebracht, waardoor een godvruchtige verering met plechtige ommegang ontstond. Boxtel werd een bedevaartplaats. In 1380 werd de verering door kardinaal Pileus gesanctioneerd. In de hervormde tijd werden de doeken in Hoogstraten bewaard. De corporaal kwam in 1924 terug; de altaardoeken bleven in Hoogstraten.Bron: dr. H. van Velthoven: N.-Brab. een gew. in opkomst, 1949.