Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

Gepubliceerd op 20-10-2020

ACKERSDIJK, WILLEM CORNELIS

betekenis & definitie

(’s-Hertogenboseh 1760-Rotterdam 1843), zoon van Willem Ackersdijk, advocaat, schepen en raad van de stad 's-Hertogenbosch: stud. aan de latijnse school in Utrecht; promoveerde in 1779, vestigde zich als advocaat in 's-Hertogenbosch, werd in 1782 secretaris van de stad. huwde met Maria Bonzer: bij de Franse Revolutie in 1795 verloor hij zijn betrekking: vestigde zich in 1807 te Utrecht, werd staatsraad in buitengewone dienst onder koning Lodewijk-Napoleon. was van 1811-1820 vrederechter: werd in 1814 directeur van het Utrechts Genootschap van Kunsten en Wetenschappen; maakte zich verdienstelijk voor de Mij der Ned.Letterkunde; publiceerde vele studies, o.m. geschiedkundig onderzoek omtrent Herman de Ruyter van 's Hertogenbosch. Verhuisde in 1820 naar Rotterdam. waar hij in 1843 overleed.

Bron: Nieuw Ned. Biogr.Wb.