Encyclopedie van Friesland

Prof. Dr. J.H. Brouwer (1958)

Gepubliceerd op 22-01-2020

STREEK

betekenis & definitie

Een rij huizen of een min of meer aaneengesloten buurschap langs een weg heet vaak de S.; de S. bij Dokkum, Wanswerd aan de S. Boerderijen staan op de klei meest verspreid.

Andere woorden voor S. zijn rige, rijp. In voormalig Engwirden noemt men de dorpen Terband, Luinjeberd, Tjalleberd en Gersloot ‘de S.’.zie Ga, Streekdorp.