Encyclopedie van Friesland

Prof. Dr. J.H. Brouwer (1958)

Gepubliceerd op 22-01-2020

PRINCESSEHOF

betekenis & definitie

Grote Kerkstr. 11, Lwd. Maria Louise kocht kort na 1731 het Aylvahuis en de Papingastins aan en liet ze verbouwen.

De Papingastins is nu weer van het complex gescheiden. Het Aylvahuis dateerde van ca. 1650.

Het bevat 18deeeuwse interieurs (ook restanten van Friesmastate te Idaard). Het museum bevat een wereldvermaarde verzameling kunst en kunstnijverheid uit het Verre Oosten, samengebracht door A.

Tsj. v. d. Meulen en vooral door N.

Ottema. Daarnaast Europese kunstnijverheid en volkskunst, zie Leeuwarden (gebouwen).

Zie: J. J.

Raima, Nanne Ottema... (1957), met literatuur.