Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

Gepubliceerd op 22-01-2020

2020-01-22

DEMOCRATIE

betekenis & definitie

Een staatkundig principe, dat leidt tot een vrije volksregering, was in Frl. grondslag voor het staatkundig leven in de M.E.; ook nog daarna, maar zo, dat niet het gehele volk stemrecht had, doch de eigenerfden (eigenaars van hoeven van een bepaalde omvang), en dat voor de waarneming van overheidsambten slechts lieden in aanmerking kwamen wier staten een plaats in de rechtsomgang vervulden. Grootgrondbezit, gegroeid in de M.E. en in de 17de en 18de eeuw, bracht de rechten meer en meer in weinige handen.

Zo zag Frl. het principe van de D. uitgewerkt tot een oligarchie. Het schijnt, dat de agrarische bedrijfsvorm (en dan met name de weideteelt) bevorderlijk was voor de D., door het leenstelsel te verhinderen, zie Boerenvrijheid.Zie: C. J. Guibal, Democratie en Oligarchie in Frl. tijdens de Republiek (Assen 1934); B. N. Slicher van Bath, Herschreven Historie (Leiden 1949), 259 e.v.