Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

Gepubliceerd op 22-01-2020

2020-01-22

COMMISSIE

betekenis & definitie

Voorheen aanstelling van een ambtenaar. C.-brief, akte van aanstelling.

C.-boeken, registers van zodanige akten. Men vindt ze in de archieven van Staten, Gedep.

Staten, Hof, steden, grietenijen enz. Bij de C. behoorde meestal een instructie, die de rechten en verplichtingen van de benoemde regelde.