Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

Gepubliceerd op 22-01-2020

CAROLUSGULDEN

betekenis & definitie

Oorspr. gouden, weldra zilveren munt, ingevoerd door Karel v 1520, in Frl. 1526, verdeeld in 20 stuivers. Naam bleef tot 1795 behouden voor de latere Nederlandse guldens.

Een goudgulden was 1,4 C. of 28 stuivers.