Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

Gepubliceerd op 22-01-2020

BUURT

betekenis & definitie

Een op diverse wijzen, als ‘buert’, gebezigd woord: a. als onjuiste vertaling van het Fr. buorren (zie Buren); b. als aanduiding voor sommige buurschappen of jongere‘gehuchten’ (hetzij als verbastering van bür of buer, hetzij als onder a., vaak onder invloed van foutieve vormen op de kaart) en dorpen (dan ten gevolge van niet-Fr. invloeden, bijv. op Het Bildt: Vrouw-B. en Stanne-B.); c. als aanduiding van een straatje of wijk i.v.m. de burenplicht.