Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

Gepubliceerd op 22-01-2020

2020-01-22

BIBLIOGRAFIE

betekenis & definitie

De Fr. B. of boekbeschrijving is nog geenszins volledig.

In de Vrije Fries gaven (190116) T. J. de Boer en R.

Visscher lijsten van de boeken uit die jaren. Sedert 1937 deed K.

Fokkema in het ‘Fr. Jierboek’ en ‘It Beaken’ voor studiewerk hetzelfde.

De ‘Catalogus der Fr. Taal en Letterkunde en overige Fr. geschriften’ (1941), bewerkt door M.

K. Scholten biedt voor in het Fr. geschreven werken een volledig overzicht.

J.

J.

Kalma publiceerde afzonderlijke B.en van J. J.

Starter, ‘Thet Oera Lindabôk’,O. Z. en W. van Haren, Gysbert Japiks, N. Ottema. Zijn volledige B. van de in Frl. tot 1815 gedrukte werken wacht op uitgave. Verder verscheen 1955 een Repertorium Frl.s Verleden, evenzo een Register op de historische artikelen in de Leeuw. Cour. (17521952)-

Zie: Repert., 298, 353; Piebenga (1957), 284-286.