Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

Gepubliceerd op 22-01-2020

2020-01-22

ACHLUM

betekenis & definitie

(Fr. : idem, um-naam, met persoonsnaam Achtele). Dorp in Franekeradeel (882 inwoners).

Veeteelt. Zuivelfabriek.

Herv. en geref. kerk. Bijz. kleuterschool en lag. school voor chr. volksonderwijs.

De herv. kerk uit ca. 1100 met gebeeldhouwde eiken preekstoel. Poortgebouw Groot Deersum (1658) is 1951 gerestaureerd.

Vóór ca. 1260 een priorij van regularissen, onderdeel van Ludingakerk. Na verwoesting van Ludingakerk (1530), vestigde de priorjj zich te A., en werd 1572 door de Geuzen verwoest. zie Dorsrecht, Tesk-loaw.Zie: Repert. 172; Geschiedk. atlas van Nederland, tekst IX, 560; Leeuw. Cour. (3.4.1948); Fr. Dagbl. (r, 8, 15, 22.12.1956).