Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

Gepubliceerd op 22-01-2020

2020-01-22

ABSENTEÏSME

betekenis & definitie

Afwezigheid van de landheer, hangt in Frl. samen met het overheersen van het pachtwezen en de verspreiding van het grootgrondbezit. Een ‘intern’ A. is bevorderd door de middeleeuwse neiging om landerijen aan kloosters te schenken of na te laten en door de neiging van stedelingen en stedelijke instellingen (bijv. gasthuizen) om geld in landerijen te beleggen. ‘Extern’ A. is bevorderd door verkoop van de kloosterplaatsen, het vertrek van de Fr. adel en (mede daardoor) vererving buiten het gewest.

A. schaadt het contact en begrip tussen landheer en huurboer en heeft in de loop der eeuwen enorme kapitalen aan Frl. onttrokken. Van de verpachte boerderijen is thans 36 pct. in eigendom bij buiten Frl. wonenden, van het losse land wonen 34 pct. van de eigenaars elders.

Het gemiddelde A. over het hele land is 27 pct. (cijfers over 1950-56).