Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

Gepubliceerd op 22-01-2020

2020-01-22

AARTSDIACONAAT

betekenis & definitie

Ambtsgebied van de aartsdiaken. Achtkarspelen viel met de Ommelanden onder het Munsterse A.

Frisia. Het bisdom Utrecht is tegen 1200 ingedeeld in 11 A.en; de proost van St.-Salvator te Utrecht kreeg Oostergo en het dekenaat Staveren onder zich, die van St.-Jan Westergo en die van St.-Marie het oude Drente, dus ook de Stellingwerven.

Weldra trok de Staverse abt in zijn omgeving de aartsdiaconale macht aan zich en de abt van Lidlum in het dekenaat Winsum. Dit bleef zo tot 1570.Zie: Historische atlas van Nederland, kaart ix, met een deel Toelichting; B. XVII (1955).