Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

Gepubliceerd op 22-01-2020

2020-01-22

AANSLAG OP AMSTERDAM

betekenis & definitie

(3.8.1650). Frl. nam deel aan de actie van stadhouder Willem 11 tegen Amsterdam, dat na 1648 tot troepenafdanking wilde overgaan.

De Fr. stadhouder Willem Frederik, die de belangen der Oranjes voorstond, wordt zelfs Willems kwade geest geacht. Men ijverde hier tegen de Bickers.

Na Willems dood keerde zich het verzet der regenten tegen de Fr. stadhouder, die geen enkele kans meer kreeg om het stadhouderschap in Holland te bekleden. De spanning tussen Holland en Frl. nam hierdoor toe. zie Aerssen, C.

A. van.Zie: G. W. Kernkamp, Prins Willem II (Amsterdam 1943).