Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

Gepubliceerd op 22-01-2020

2020-01-22

AANGELAND

betekenis & definitie

Niet-ofïiciële benaming, soms gebruikt voor een eigenaar van erven en gronden, grenzende aan een waterschapswerk (weg, vaart, watergang). Zie: A. A.

Beekman, Het Dijk- en Waterstaatsrecht in Nederland, I (1905), 5.