Encyclopedie van de Zaanstreek

Eindredactie Jan Pieter Woudt & Klaas Woudt (1991)

Gepubliceerd op 02-10-2020

Zuiderpolder

betekenis & definitie

Polder te Assendelft, oostelijk en westelijk van de Dorpsstraat (het Zuideinde). Met de aangrenzende Noorderpolder is de Zuiderpolder één der vroegst bewoonde delen van de Zaanstreek; al rond het begin van de jaartelling vestigden zich hier de eerste bewoners, die weer wegtrokken toen de waterspiegel rees en het gebied verziltte.

Vanaf de 10e eeuw werd de nog ongedeelde polder vanuit de hoger gelegen duingebieden steeds verder voor bewoning geschikt gemaakt, het noordelijk deel het eerst. De scheiding tussen Noorder- en Zuiderpolder kwam pas tot stand in de tweede helft van de 17e eeuw, toen de Nieuwedijk (ook wel: Zijdewindsdijk) werd opgeworpen. Op deze dijk werd later de Communicatieweg aangelegd.De Zuiderpolder was tot het einde van de 19e eeuw groter dan thans het geval is. Bij de aanleg van het Noordzeekanaal ging een deel van de polder door doorgraving verloren. Latere verbredingen van het kanaal zorgden eveneens voor grondverlies. Bij één van die verbredingen ging vrijwel de gehele buurtschap ➝ Buitenhuizen verloren. Zie ook: ➝ Landschappen 3.6.

< >