Encyclopedie van de Zaanstreek

Eindredactie Jan Pieter Woudt & Klaas Woudt (1991)

Gepubliceerd op 02-10-2020

Ringvaart

betekenis & definitie

Vaarweg, met waterstaatkundige functie, buiten de ringdijk van een polder.

De Zaanstreek kent twee ringvaarten: om de Enge Wormer en om de Wijde Wormer; waar beide polders aan elkaar grenzen is er één ringvaart. Wijde Wormer en Enge Wormer hebben geen ringvaart aan de zuidkant. Ringvaarten werden aangelegd in verband met de afwatering van overtollig polderwater, dat op deze vaart wordt uitgeslagen. De vaarten liggen beduidend hoger dan het land dat zij omringen.

Polders worden beschermd door ringdijken. Dit soort dijken ligt ook elders, vergelijk bijvoorbeeld de Kalverringdijk langs de Kalverpolder. Feitelijk was het complex van lage- en hogedijken om de bannen van Oost- en Westzanen ook een ringdijken-stelsel. De ringvaart en dijk om de Wijde Wormer werden in 1626 aangelegd, die van de Enge Wormer tien jaar later (voltooiing 1638).

< >