Encyclopedie van de Zaanstreek

Eindredactie Jan Pieter Woudt & Klaas Woudt (1991)

Gepubliceerd op 02-10-2020

Adelaar

betekenis & definitie

de (zeepziederij)

Voormalige zeepziederij van de firma Jan →Dekker aan het Zaandijkerwegje te Wormerveer. Nadat de zeepfabricage werd beëindigd is het gebouw lang als pakhuis in gebruik geweest. Door enkele fusies (de firma Jan Dekker lieerde zich met de Chemische fabriek Naarden en deze werd door Unielever overgenomen) en deplorabele staat van het gebouw kwam het verouderde pand ten dele buiten gebruik. Unilever bood het object aan de belendende industrie Loders→Croklaan bv aan. Deze wilde het pand aanvankelijk slopen, maar enkele Zaanse instellingen die zich beijveren voor het behoud van historisch belangrijke en/of beeldbepalende gebouwen tekenden hiertegen bezwaar aan. De Adelaar is mede daardoor op de voorlopige monumentenlijst van de provincie geplaatst. In 1991 was er het voornemen het pand, mede met reeds toegezegde subsidies van de provincie en de gemeente, te restaureren en tot kantoortoren van Loders→Croklaan in te richten.

< >