Teameffectiviteitsmodel betekenis & definitie

Het teameffectiviteitsmodel is een model waarmee het functioneren van teams kan worden verbeterd. Het hiërarchische model bestaat uit een rangorde van vijf hoofdzaken, namelijk missie, doelen, rollen, procedures en persoonlijke verhoudingen. Het model gaat uit van het idee dat een bovenliggende hoofdzaak van invloed is op de onderliggende hoofdzaken.

Het teameffectiviteitsmodel is ontworpen door Wiebe Kamminga en Jan Schouten en is bedoelt om verbeterpunten voor teams aan te dragen. De volgorde binnen het model laat zien waar het eerste aandacht aan besteed moet worden om een team beter te laten functioneren. 

Teameffectiviteitsmodel

Missie
Doelen
Rollen en taken
Procedures
Persoonlijke verhoudingen


Een duidelijke missie zorgt voor een gemeenschappelijk gevoel binnen het team en besef waarom het team samenwerkt. Vanuit de missie kunnen doelen geformuleerd worden die door het team behaald kunnen worden en die bijdragen aan het volbrengen van de missie. Een duidelijke doelstelling kan worden vertaald in een rol- en taakverdeling. Elk teamlid krijgt een eigen taak en rol die nodig is om de gestelde doelen te bereiken. Wanneer de taakverdeling binnen een team duidelijk is kan er gewerkt worden aan de procedures. Dit heeft met name betrekking op de manier waarop het werk binnen een team verricht wordt. Ten slotte spelen de persoonlijke verhoudingen een rol binnen het team. Wanneer er sprake is van slechte onderlinge verhoudingen tussen enkele leden van het team kan dat een negatief effect hebben op de prestaties van het gehele team. 

Functioneert een team niet optimaal, dan is het zaak om te onderzoeken op welk niveau dat speelt. Het model laat zien dat het probleem dan vaak een niveau hoger ligt. Voorbeeld: slechte onderlinge verhoudingen komen vaak voort uit onduidelijkheid op de niveaus er boven. Door de bovenliggende hoofdzaken helder te krijgen kan de effectiviteit van een team verbetert worden.