Menselijk kapitaal betekenis & definitie

Menselijk kapitaal is het geheel van competenties, kennis, sociale en persoonlijke vaardigheden die economisch waardevol zijn.

Menselijk kapitaal is enerzijds terug te voeren op aangeboren talenten, anderzijds op vaardigheden en kennis. Men kan het menselijk kapitaal vergroten door te investeren in een opleiding, een cursus of een persoonlijk ontwikkeltraject. De Engelse term voor menselijk kapitaal, human capital, wordt in Nederland ook veel gebruikt.

Laatst bijgewerkt 26-03-2014