Het kernkwadrant van Daniël Ofman betekenis & definitie

Het kernkwadrant van Daniël Ofman is een persoonlijkheidsmodel waarin iemands sterke en zwakke kanten geplaatst kunnen worden. Het model bestaat uit vier kwadranten (kernkwaliteit, valkuil, uitdaging en allergie) en beschrijft de relatie hiertussen.

Iedereen heeft sterke eigenschappen die de persoonlijkheid bepalen. Volgens Ofman zijn dit iemands kernkwaliteiten. Ze hebben een positieve associatie en worden als eerste genoemd wanneer een persoon omschreven wordt. Deze kwaliteiten verschillen van vaardigheden, omdat ze niet zijn aangeleerd maar aangeboren zijn. Daadkracht is hier een goed voorbeeld van. 

Als een persoon doorschiet in een van de kernkwaliteiten kan dit een valkuil worden. De positieve eigenschap verandert dan in een negatieve eigenschap, omdat de kwaliteit een zwakte wordt. Een voorbeeld hiervan is als een zelfverzekerd persoon (positief) doorslaat en arrogant (negatief) wordt. 

Iedereen heeft kernkwaliteiten, net zoals dat iedereen valkuilen heeft. Het irriteren aan een valkuil van een ander wordt een allergie genoemd. Deze irritatie komt volgens Ofman voort uit het verschil in persoonlijkheid tussen twee personen. Iemand die bescheiden is kan zich bijvoorbeeld gemakkelijk irriteren aan iemand die erg arrogant is.

Het model toont echter dat de valkuil van een persoon niets meer is dan een kernkwaliteit waarin hij of zij in doorgeschoten is. Voor diegene die allergisch is voor de valkuil van een ander is die valkuil eigenlijk een uitdaging. De kernkwaliteit die achter deze valkuil verscholen ligt kan namelijk een uitdaging zijn voor diegene die allergisch is voor de valkuil van een ander. Bijvoorbeeld: een bescheiden persoon kan zich irriteren aan iemand die erg arrogant is. Maar die arrogantie komt voort uit zelfverzekerdheid, iets waar een bescheiden persoon nog wat van kan leren. Ofman laat zo zien dat mensen van elkaars sterke en zwakke kanten kunnen leren.

Laatst bijgewerkt 04-08-2016