Eline van Lent

Student aan de Radboud Universiteit Nijmegen

Gepubliceerd op 04-01-2016

2016-01-04

Branchevervaging

betekenis & definitie

Branchevervaging wordt ook wel parallellisatie of diversificatie genoemd. Het betekent dat de grenzen van branches doorbroken worden. Dat wil zeggen dat een bedrijf haar producten of diensten uitbreidt naar een andere bedrijfskolom. Dezelfde producten of diensten komen zo met elkaar te overlappen in verschillende bedrijfskolommen.

In de 20e eeuw was er een duidelijk onderscheid tussen verschillende winkels; er was een slager, een melkboer, een bakker en een groenteboer enzovoort. Deze waren allemaal gericht op slechts één vakgebied. Langzamerhand werden deze vakgebieden samengevoegd tot supermarkten of warenhuizen. Het assortiment werd verbreed, er vond branchevervaging plaats. Consumenten kunnen tegenwoordig bijna alles in één winkel kopen. Supermarkten maken deze ontwikkeling nog steeds door, ze verkopen nu ook huishoudelijke producten en cosmetica.
Branchevervaging vindt ook in andere sectoren plaats. Bijvoorbeeld bij banken: verschillende banken verkopen verzekeringen en/of reizen.
Branchevervaging of parallellisatie vindt om verschillende redenen plaats. Ten eerst omdat consumenten het verwachten van een bedrijf. Als parallellisatie om deze reden plaatsvindt dan zorgt dat voor extra zekerheid en gemak bij de consument.
Ten tweede kan branchevervaging plaatsvinden om nieuwe klanten binnen te halen. Het bedrijf is niet afhankelijk van slechts één product en heeft daarom meer zekerheid voor de toekomst.
Een derde reden voor parallellisatie is het beperken van de concurrentie. De organisatie heeft minder concurrenten door een bedrijfskolom over te nemen.
Een vierde mogelijk reden voor parallellisatie is dat de kosten worden beperkt wanneer de productie vergroot wordt. Er ontstaan schaalvoordelen.
Er zijn naast voordelen (winstmaximalisatie en vergroten van het marktaandeel), ook nadelen aan branchevervaging. Parallellisatie kan mislukken door cultuurverschillen, of omdat de organisatie niet genoeg kennis over het nieuwe product of de nieuwe organisatie heeft. Verder draagt branchevervaging veel financiële risico’s met zich mee, waardoor het tot een faillissement kan leiden.